Så har det blivit dags att lämna södra ön på Nya Zealand. Imorgon går färjan till Wellington där det blir ett besök på Royal Wellington samt därefter spel på Paraparamu GC.
Nya Zealand har inte så många ”riktiga” linksbanor. Jag har de senaste dagarna besökt två av dessa, Hokitika Links och Nelson Links. Båda banorna har allt vad som kännertecknar en linksbana men tyvärr har båda golfklubbarna begränsade finansiella resurser för att utveckla sina golfbanor.
Hokitika har endast 160 medlemmar och inte särskilt många greenfee gäster (greenfee ca 150kr), så man har väldigt svårt att upprätthålla en hygglig spelkvalitet på gräsytorna. Men links känslan är där definitivt med ondulerade fairways. Känslan hade blivit ändå större om banan hade haft fler bunkrar.
Härligt ondulerad fairway på 9:e hålet Hokitika.

Mina synpunkter på Hokitika går även att applicera på Nelson Links. Klubben har dock bättre ekonomi med 650 medlemmar som gjort det möjligt att utveckla links karaktären ytterligare. Detta genom att ta bort flera buskar och träd på banan. Golfklubben har stora kostnader för bevattning av golfbanan, nästa 400 000kr per år, så 2014/2015 har man bestämt sig för att inte bevattna fairways, vilket märktes med all eftertryckligthet vid mitt besök. Det regn som föll under hela min golfrunda välkomnades säkerligen av alla medlemmar, dock inte av mig…..
Med tanke på vädret var det tämligen meningslöst att ta några bilder men i mitt minne finns främst hålen 4, 5 och 6 kvar. Klassiska linkshål med havet tätt inpå.