Första banan som besöktes under min vistelse i Melbourne blev Woodlands GC, en av de klassiska Sandbelt banorna. En enastående golfupplevelse med flera intressanta och utmanande golfhål. Flera av greenområden omgärdade av häftiga bunkrar med en stil som blivit något av Sandbelt banornas kännetecken. Som golfklubbens namn antyder är träd av olika slag ett markant inslag i golfbanan. Träden bidrar även till ett rikt fågelliv med flera exotiska arter representerade bland annat kakaduor.
Häftiga bunkrar!
Träden runt Woodlands skapar en alldeles särskild atmosfär.